Hravé poznávanie 5 – 6

5.47 s DPH (4.56 bez DPH)

Vedieť všetko sa asi nedá. Dôležité je však pýtať sa! Malým zvedavcom odpovie pracovný zošit Hravé poznávanie. Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré sa zameriavajú na všeobecný rozhľad u detí predškolského veku a rôzne oblasti života.

Popis

  • 32 strán úloh na rozvoj všeobecného rozhľadu
  • spoznávanie rôznych oblastí života – príroda, vlasť, ekológia, ľudské telo… 
  • rozvíja aj jemnú motoriku a grafomotoriku
  • pracovný zošit je v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie
  • vhodný od 5 rokov

Najdôležitejšia otázka v živote dieťaťa je “prečo”? Každý malý zvedavec túži vedieť, prečo je v zime zima a kedy príde jar, prečo musí zastaviť, keď svieti červená, prečo ďateľ ďobe do stromu…? Na tieto a na mnoho ďalších otázok mu odpovie pracovný zošit Hravé poznávanie. Na úlohy dieťa odpovedá rôznymi spôsobmi, slovne, môže kresliť, vyfarbovať, spájať, dopĺňať, vystrihovať a lepiť. Vďaka tomu sa ani chvíľu nenudí.

Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré sa zameriavajú na všeobecný rozhľad u detí predškolského veku a rôzne oblasti života. Prostredníctvom nich sa deti dozvedia o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch, získajú informácie o rodine a svojej vlasti, naučia sa orientovať vo svojom okolí a v čase, oboznámia sa so sviatkami a tradíciami, spoznajú svoje telo, získajú poznatky o význame pohybu a zdravej výživy pre zdravie, naučia sa triediť odpad a recyklovať. Zadania sú doplnené ľahko zapamätateľnými básničkami, ktoré korešpondujú s témou a úlohou, ktorú deti plnia.

Svoje vedomosti si môže nakoniec preveriť v zaujímavej hre, kde vyhráva ten, kto vie správne odpovedať!

Pracovný zošit môžete získať výhodne v Akciovom balíčku pre predškolákov

Rozsah: 32 strán
Vhodné: od 5 rokov

Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.009 kg