Hravé rozprávanie 5 – 6

Hlásky, slová, vety – a čo s nimi, deti? Hravé rozprávanie pomôže deťom rozvíjať základné komunikačné zručnosti a skladať slová do viet a krátkych príbehov. Prostredníctvom rozmanitých úloh deti spoznajú jednotlivé písmená, hlásky a osvoja si spisovnú slovenčinu, spoznajú funkcie písanej reči, formulujú gramaticky správne jednoduché vety a súvetia.

Popis

  • 36 strán úloh na osvojenie si základných komunikačných zručností
  • dieťa sa naučí jednotlivé písmená a osvojí si spisovnú slovenčinu
  • množstvo doplňujúcich kreatívnych úloh na rozvoj slovnej zásoby
  • pracovný zošit je v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie
  • vhodný od 5 rokov

Prostredníctvom rozmanitých úloh deti spoznajú jednotlivé písmená, hlásky a osvoja si spisovnú slovenčinu, spoznajú funkcie písanej reči, formulujú gramaticky správne jednoduché vety a súvetia, dokonca objavia homonymá a antonymá (hlávka môže byť aj kapustná a ak je zajac rýchly, slimák je pomalý).

 Zadania sú doplnené ľahko zapamätateľnými básničkami, ktoré korešpondujú s témou a úlohou, ktorú deti plnia. Niektoré pritom priamo vyzývaú dieťa, aby aj ono vymyslelo vlastný rým.

Po jazere pláva kačka, a na brehu sedí mačka.

Poďme aj my rýmovať, a pritom sa zabávať.

Okrem toho nájdete v pracovnom zošite rôzne spájačky, tajničky, hádanky, vymýšľanie príbehov a množstvo ďalších kreatívnych a zábavných úloh.

Pracovný zošit môžete získať výhodne v Akciovom balíčku pre predškolákov

Rozsah: 36 strán
Vhodné: od 5 rokov

Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.