SAVO dezinfekcia 3v1 750 ml

2.94 s DPH (2.45 bez DPH)

SAVO dezinfekcia 3v1: Koncentrovaný prípravok s dezinfekčným účinkom na pravidelné čistenie toalety.
Likviduje zápach a pôsobí antibakteriálne.

Popis

Bezpečnostné informácie

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Upozornenie:
Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami (zmesami). Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Dráždi oči a pokožku. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc:
Pri nadýchaní odstrániť zdroj expozície, zaistiť postihnutému prívod čistého vzduchu, udržovať ho v kľude (zabrániť fyzickej námahe vrátane chôdze). Kvapalný prostriedok s bieliacimi účinkami. Nepoužívajte na kovové a smaltované povrchy, tkaninu, kožu, drevo, gumu.

. . Zákaz opakovaného použitia obalu!

Dráždivý.

Nebezpečný pre životné prostredie.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.75 kg