Kancelárske potreby, papier, drogéria a hygienické potrieby.

Nové produkty

PILOT G-2, gélový roller, 0,7 – modrá 1.98 s DPH (1.65 bez DPH)
Náplne do karisblokov – A6 linajkové 0.47 s DPH (0.39 bez DPH)
Náplne do karisblokov – A5 linajkové 0.72 s DPH (0.60 bez DPH)
Náplne do karisblokov – A4 linajkové 1.34 s DPH (1.12 bez DPH)
Dvojhárky čisté / 50 ks 1.51 s DPH (1.26 bez DPH)
Dvojhárky čisté / 250 ks 6.64 s DPH (5.53 bez DPH)
Dvojhárky štvorčekové / 50 ks 1.51 s DPH (1.26 bez DPH)
Dvojhárky štvorčekové / 250 ks 6.64 s DPH (5.53 bez DPH)
Dvojhárky linajkové / 50 ks 1.51 s DPH (1.26 bez DPH)
Dvojhárky linajkové / 250 ks 6.64 s DPH (5.53 bez DPH)
Úvod / 4.) Formulár na odstúpenie od zmluvy

4.) Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.resko.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: RESKO PLUS s.r.o., Barčianska 66, Košice – mestská časť Barca 040 17, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

…………………………………

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.